KORTVERSJON :

 

Arno Mong Daastøl, Utsiktsveien 34, NO-1410 Kolbotn, Ph: W: (prefix +47) 6680 6373 Fax: 66995325
Mob: 9002 4956 Email:
amd@credec.org   Web: http://credec.org  - http://InnoTrans.net  - http://daastol.com

 

OM FORFATTEREN: Arno Mong Daastøl, Doktorand, Institute for Creditary Economics

 

TITTEL: Stortingets uansvarlige pyramidespill  (Finansskandalen ingen snakker om - Historien om en varslet tragedie )

 

INGRESS: Stortinget og spesielt deres rådgivere foranlediget investeringer i et pyramidespill på aksjemarkedene, rett før ballongen sprakk. Flere hundre milliarder kroner i tap vil nå belaste norske skattebetalere. Men stilles noen til ansvar overfor velgerene ?- for den største økonomiske skandale i Norge noensinne - og lærer man noe?

 

 

TEKST: 1092 ord

 

Etter naturkatastrofer og ulykker oppretter man undersøkelseskommisjoner, for å utrede årsakssammenhengen og finne ut hvordan man skal unngå noe liknende i framtiden. Dette skjer også i menneskeskapte tilfeller, som budsjetteringsfeil, der man taper noen hundre tusener eller millioner kroner. De ansvarlige stilles så til veggs og viktigst: Endringer foretas, i realiteten eller pro forma.

 

Når nå flere hundre milliarder er rotet bort på aksjemarkedet etc.  - på tross av advarsler – da skjer ingen ting.

 

Disse ”papirtapene” merker man ikke så lett i starten, men de gir nå etterhvert virkelige nedskjæringer i offentlige tilbud for gamle, barn, offentlige investeringer osv. Til sammenlikning er virkningen av samlet grovt straffbar kriminalitet for en bagatell å regne. I tillegg kommer virkningene av ustabiliteten som nå rammer bedrifter og arbeidstakere for fullt.

 

Folket er mildest talt oppgitt, mens stortingsrepresentantene og finansekspertene altså nærmest har valgt å overse tragedien og den grove uaktsomhet og etiske bankerott som ligger i bunn.

 

Bakgrunn

 

Norges Bank administrerer Petroleumsfondet som utgjør 1/6 del av norske finansinstitusjoners forvaltnings­kapital. I ”boom&bust” perioden 1997-2002 tapte det 120 milliarder kroner på aksjeplasseringer, sammenliknet med plassering i rente­givende obligasjoner. Dertil kommer andre indirekte men relaterte tap, som følge av politikernes beslutninger:

 

La oss likevel være forsiktige og anslå totaltapet til ”flere hundre” milliarder kroner. I tillegg fører private aksjetap etc. til økt premiebelastning for pensjoner og forsikringstakerne og til mindre skatteinngang for det offentlige, som vil gi ytterligere budsjettkutt.

 

Kommunene er et eksempel på ansvarsfraskrivelsen til rikspolitikerne: De mener at kommunene selv må bestemme hva de skal gjøre med sine penger, senest også Ap og SV. Det høres umiddelbart fornuftig ut, men vi har faktisk begrensninger overfor profesjonelle aktører som pensjonsfondene og oljefondet. Hvorfor da ikke overfor amatørene i kommunene?

 

Stortingsrepresentantene har konsekvent ikke sett hva som har kommet. I stedet har de gjentatte ganger latt seg lede av sine rådgivere som blinde små lam, helt fram til stupet: I 1996 foreslo Ap-regjeringen å øke eksponeringen i Sørøst-Asia. I 1997 kom krakket der. Derpå økte man aksjeandelen (-eksponeringen) for fond fra 20% til 40 %. I 2001-2002 kom krakket her. Gratulerer. Og mer er nok i vente med bolig- og dollarsprekk....

 

”Men på lang sikt, da lønner det seg å investere i aksjer”, ble og blir vi fortalt, ”så sitt på aksjene”. Tja...., sist gang det var en storsprekk, i 1929, tok det omtrent 30 år før aksjemarkedet totalt var tilbake på toppnivået, uten at vi tør tenke på hvilke mengder av de gamle selskapene som ikke en gang var med 30 år etter....

 

Og mens "en bortimot samstemt ekspertise" i Norge avviste faren for en global finanskrise (DN 22/8-95), så advarte betydelige personer i utlandet

allerede i 1993-94 om kommende systemisk ustabilitet. Enkelte advarte også i dagspressen i Norge (f.eks. undertegnede i DN 7/6-95 og senere) om at pyramidespillet, ”boblen” ville ”sprekke” og ”kollapse”.

 

Mekanismen er såre enkel: En (finans-)pyramide er som en kreftsvulst som trenger næring for å vokse. Derfor stadig nye markeder utnyttes, ved f.eks. deregulering av pensjonsfondene. Men i det øyeblikk denne tilførselen, begeistringen og tilliten tørker ut, da sprekker pyramidene....

 

Allerede i 1996 lå p/e verdien (pris-inntjening) på 23, slik den gjorde før aksjemarkedet sprakk i 1929 (24,1)….

 

Og om politikerne og spesielt deres rådgivere hadde sett seg litt rundt, ville de også sett at gamle finansrever trakk seg ut av aksjemarkedet etter Asia krisen i 1997. Men nei da, Norge fortsatte å investere mens finansboblen fortsatte sin vei mot totalsprekk.

 

Så gode råd fikk norske politikerne av sine meget godt betalte finansrådgivere – i Finansdepartementet, Norges Bank, Kredittilsynet, private finansinstitusjoner osv. - at ingen luftet tanken at det kanskje ikke var så lurt å investere i et pyramidespill rett før ballongen sprekker. Dermed kjøpte Norge på topp, stikk i strid med den enkleste barnehageregel for aksjehandel. Det gikk lidderlig galt. Redningsaksjoner for de finansielle moromenn har siden stått i verden over, til skatteyternes fortvilelse. 

 

Framtid

 

Men vi bør lære og endre raskt, for stormen er ikke på noen måte over. Hva har vi f.eks. i vente av verditap når våre enorme investeringer i amerikanske aksjer og statsobligasjoner rammes av ytterligere fall, bl.a. i USAs boligmarked og i dollarkursen..... Hva har vi i vente når eksportmarkedene kollapser?

 

Kunnskapen om finansmarkedet har bedret seg siden 1929, men flere dyrekjøpte erfaringer har gått i glemmeboken. Flere av de sikkerhetsløsningene man fant fram til i finansmarkedene ble derfor tatt vekk på 80-90-tallet. Lobbyvirksomheten fra finansinstitusjoner som nettopp tjente på stor omsetning, har altså vært svært effektiv og politikerne tilsvarende godtroende.

 

En ting er helt sikkert: De rådgiverne som politikerne valgte hjalp dem ikke ut av vrang­forestillingene, tvert i mot. Derfor må politikerne først revurdere hvilke rådgivere de omgir seg med. Erfaring er viktig. Videre må økonomers utdanning snart ta hensyn til at verden har en historie som det går an å lære av, slik den etisk-historiske skolen i sosialøkonomi hevdet, med dens fokus på stabilitet. Innsikt i system- og reguleringsteori samt ekte følt moral ville også hjelpe. Det er faktisk ikke nok at en økonom er en god analytiker.

 

Dernest bør markedene på noen måter gjøres mindre likvide for å styrke deres stabilitet. Sett strengere regler for kommuner, meklere, finansinstitusjoner (pensjonsfond etc) og finanstransaksjoner, slik det er foreslått i EU.

 

Og endelig, for å bøte på den stormfloden som er i ferd med å skylle over oss, bør ressursene i fondene nå brukes produktivt, til import og norske og utenlandske investeringer som gir reell avkastning på lang sikt, a la ”utenriksregnskapet” – og dessuten etablere en internasjonal investeringsbank for industri, jordbruk og særlig infrastruktur, slik Verdensbanken opprinnelig fungerte. Alt dette kunne gi hardt tiltrengt etterspørsel i verdensmarkedene og slik være hjelp til selvhjelp. I det minste ville vi ha noen storslåtte prosjekt å se på, etter å ha skapt hundretusener av arbeidsplasser og store skatteinntekter. Ingen av disse produktive tiltak kunne gjort det så dårlig som man nå har fått til.

 

Man burde i stedet ha forstått at enhver sunn nasjon også i framtiden må leve av produksjon, reell verdiskaping, og at det som teller er å øke denne praktiske evnen. Da ville de ha sett dette som produksjonsproblem som f.eks. ingeniører kunne ha hjulpet dem med.

 

Folket har lært, på den dyreste måte, at politikerne og spesielt deres rådgivere lider av inkompetanse, under en fasade av fine ord – lett forstyrret av krangel om småsaker. Om ikke noe skjer, kan vi snart føye ansvarsvegring til dette.

 

Da blir spørsmålet til Stortinget:

Skal noen av dere ta ansvar overfor velgerene? - for den største økonomiske skandale i Norge noensinne...

- og lærer dere noe?

Nasjonen venter.