Dagens Næringsliv, 7. sept. 2005

Alternativ til skyttergravskrig
 

Jeg synes det er underlig at man står og stamper i de samme skyttergravene år etter år og ikke er mer kreative.

Jeg ser poenget om at det offentlige har et ansvar for aktivisering av helheten - den nasjonale økonomi.

Samtidig har jeg liten tiltro til de offentlig ansattes evne til å velge suksessnæringer, så lenge de har den bakgrunnen de norske byråkratene har, med manglende praktisk erfaring fra produksjon.

Men jeg har lenge syntes at det finnes et svært enkelt alternativ som ligger mellom de to ytterkantene: Invester i infrastruktur.

1. Det er næringsnøytralt.

2. Det skal skape etterspørsel for private bedrifter.

3. Gjør anbud teknologisk "åpne", slik at nyskapning er mulig.

4. Støtt nye løsninger aktivt.

5. Dette fungerer dermed som et "effektiviserende lokomotiv" i nasjonaløkonomien.

6.  Det gir mulighet for å skape framtidige eksportbransjer..

7. Det senker næringslivets kostnader og sikrer arbeidsplasser, skatteinntekter og videre investeringer.

8. Det finnes mer kreative finansieringsløsninger enn man bruker i dag, som åpner for større satsing.

 

DN endret dette til:

3. Det gjør anbud teknologisk "åpne", slik at nyskapning er mulig.

4. Det støtter nye løsninger aktivt.