(Org. tittel: Tom gass i Finansnæringens Hovedorganisasjon)

Annerlededespenger


Av Arno Mong Daastøl,
Doktorand ved Finanzwissenschaft, Universität Erfurt
og koordinator ved Institute for Creditary Economics

 

DN trykket 29. oktober Full gass i utforbakke, en kommentar fra Idar Kreutzer, styreleder i Finansnæringens Hovedorganisasjon, og konsernsjef i Storebrand.

Kreutzer argumenterer mot regjeringens antatte ekspansive finanspolitikk, som han hevder vil gi inflasjon og svekket konkurranseevne.  Kreutzers hovedpoeng er hans årelange og sedvanlige støtte til Handlingsreglen der han kritiserer ”overdreven” bruk av oljepenger. Som de fleste norske økonomer baserer Kreutzer seg på en skjult antakelse om at (utenlandske) oljepenger er lik andre penger, nærmere bestemt norske kroner.

Det grunnleggende i dette spørsmålet er at penger er gjeldsbevis. Gjeldsbevis er krav og fordringer på ressurser. Oljepenger er utenlandske penger, som betaling for norsk produksjon og eksport. Oljepenger utgjør derfor krav og fordringer på utenlandske ressurser – ikke på norske ressurser. Oljepenger kan derfor utelukkende brukes til import – eller gis vekk til utlandet.

Ettersom bruk av oljepenger derfor i prinsippet ikke kan føre til høyere etterspørsel etter norsk produksjon, kan de heller ikke føre til høyere norsk inflasjon. Tvert imot vil strategisk import av kompetanse og kapitalutstyr fra utlandet, og påfølgende høyere verdiskaping i Norge lede til lavere norsk inflasjon og forbedret norsk konkurranseevne.

Virkeligheten er dermed motsatt av hva Kreutzer forestiller seg.

Kreutzer burde heller bruke tiden på å foreslå verdifremmende prioritering av finansutgiftene, samt utarbeide en prioriteringsliste over verdifremmende import, for eksempel til infrastruktur, sykehus og forskning.