Schjørsvigen hærtatt!

 

Av Arno Mong Daastøl,

I anledning 200 års jubileet for trefningene med det britiske krigsskip ved Gundersholmen fort i 1808, kan følgende utdrag fra Kragerø By's Historie være interessant:

«Da Fienden ikke opnaaede sin Hensigt, udøvede han paa Retraiten Handlinger, som ingen anden civiliseret Nation, end den Engelske, er i stand til: de besøgte fattige Strandsidderes Huse, borttog endog Thekjedelen og den tarveligste Frokost fra disses Borde, og brækkede Kister og Skrin. - Paa et Landsted, kaldet Schjørsvig, henved 1/2 Mil herfra, der tilhører Postmester Barth, og som ligger ved Udløbet af Fjorden, aflagde de i al Hast et Besøg, røvede Sengklæder, Speile, Tin og Kobbertøi, ja slog Vinduerne i Stykker og borttog Gardinerne.»

Fra: Arkivar Haagen Krog Steffens: «Kragerø By's Historie 1666-1916», side 97 (1916).