Sentrumsutviklingen – hva og hvor er planen?
 

Av Arno Mong Daastøl

 

Jeg henger meg på ”sentrumsstrømmen” og støtter kravet om at politikerne i Kragerø må gjøre enda mer for å styrke sentrum. Jeg vet at de fleste av oss omtrent har gitt opp, og derfor er det flott at noen fremdeles er oppmerksomme, engasjert og ikke gir opp.

Som Bjarne Sten Jørgensen er jeg helt overbevist om at Kragerø sentrum går den sikre død i møte som helårs handlesenter, om det ikke tas en krafttak, og det nå! - før det er for sent. Bare en halvblind høne kan ha unngått å se hvordan Sentrum tømmes for butikker og andre servicefunksjoner. Ta for eksempel Kirkegata. Den hadde før over 20 butikker, og har igjen en liten håndfull ...  

Aktiv handling før ”stupet”

Går denne utviklingen langt nok, så vil man overskride en ”grense” som akselererer denne negative utviklingen. Folk gidder ikke lenger dra til sentrum. Det var ganske tydelig da jeg var hjemme i jula: Tomme, mørke og grøssige gater - og fullt på parkeringsplassene på Kalstad. Ikke rart, spør du meg, når forholdene er slik de er. Altså, gjør noe nå! - før det går så langt at Sentrum faller utfor stupet ...

(Dette henger også sammen med en for svak bopliktsordning, men det skal jeg la ligge her.)

Som flere er begynt å innse, er det ikke nok å si nei til Kalstad (utvidelse av definisjonen av ’sentrum’ til Kalstad). Det alene, ville lamme mye av utviklingen på hele Kragerø-halvøya. Det må dertil også satses klart og tungt på et alternativ til de næringsdrivende.

Kirkebukta

Som jeg har beskrevet i detaljer (vinter 2006 og 2008: Se www.arno.daastol.com/articles.html ), peker Kirkebukta seg klart ut som det eneste mulige satsningsområdet for å redde Sentrum. Sentrum må styrkes ved bygging utover i bukta, slik at det blir plass til nyetableringer. Det som hittil er planlagt er stakkarslig puslete og vil ikke hjelpe noe som helst. Den tynne rekka med planlagte hus, vil bli liggende som et øde ingenmannsland. For det vi trenger, er langt større utbygging, som kobler og innlemmer også Tangen i Sentrum. Hvor er kommunens visjoner …?

Logistikk

Det hele henger sammen med følgende: Jeg har jobbet med automasjon og logistikk i flere år, og har inntrykk av at det er på overtid, for å si det veldig forsiktig … at Kragerøs politikere begynner å forstå logistikk (styring av transport / kommunikasjon).

I dagens samfunn er en butikk/ bedrift uten nær tilgang til transportårer og lettvint parkering dømt til døden. Kragerø må derfor gjøre alvor av den gamle Sentrumsplanens tunellforbindelse, med parkeringsplasser underveis med svært brukervennlig (!) parkering og utganger til alle torgene (Gunnarsholmen, Rådhuset, hver ende av Torget, Jernbanetorget, Kirketomta og Kirkebukta).

Men dette er ikke nok. Parkering må kobles helt direkte til innfartsveiene til byen. En lettvint kobling fra Kirkebukta er derfor nødvendig, slik at vi får parkeringsplasser i fjellet hele veien bort til Barthebrygga. Dette kan la seg forene med det fine nybygget som er planlagt på Theilertomta, ved bare å ha en gangtunell ut til Rådhuset og legge tunellåpningen ved Gunnarsholmen.

Manglende sans for logistikk ser vi også ved utbyggingen av parkeringshallen under Skriverheia. All ære til dem som har bygget det, men plasseringen i krysset i bunnen av Løkkebakken var vel ikke den smarteste - krysset var ikke egnet til mer trafikk. Jeg har selv møtt bussen litt oppe i bakken på glatta på vintertid, og har rygget tilbake med fire biler bak meg … Hvor var kommunens planleggere da dette ble godkjent? Men rett skal være rett. Ett dårlig plassert parkeringshus er bedre enn intet parkeringshus.

Sentrumsplan som ikke følges

Mitt eget inntrykk, forsterket gjennom mange samtaler med godt voksne folk, som jeg ikke skal gi skylda for det følgende, er: Kragerø kommune har en fin Sentrumsplan, - som de ikke følger. Det man derimot gjør er å godta mange enkeltstående forslag fra private utbyggere. Nok en gang. All ære til dem som seter i gang aktivitet, men har ikke kommunen laget en Sentrumsplan fordi de mente noe med det? Det er jo ikke private utbyggeres jobb å lage en helhetlig og oversiktlig plan. Dette er jo Kragerø kommunes plikt ...

Thommesheia og skolene

Enda et eksempel er Skrubben-Thommesheia.  I mange år har lokalbefolkningen klaget på all trafikken som nesten kommer inn stuevinduene og gjennom tynne vegger. Hva har blitt gjort med dette? Jo, man vedtar å bygge ut Skrubben med tja… var det 260 leiligheter? Og så kommer forslag om å bygge ut Mylius’ område med 60 leiligheter. Som alle forstår vil dette føre til mer trafikk (300 leiligheter x 1,5 bil x 2 turer per dag fram og tilbake, gir samlet 1800 flere biler hver dag), - men hvor? Jo den eneste noenlunde greie veien inn og ut av disse områdene er over ... nettopp! - Thommesheia og forbi skolene. Så vidt meg bekjent, er intet gjort eller planlagt for å håndtere den økte trafikken i dette området ..

Nok en gang: All ære til de private som satser, men hvor er helhetstenkningen til kommunens administrasjon? Dere har jo ansvaret for dette. … - Og, burde ikke også disse områdene planlegges sammen med Sentrumstunellen?

Tunell fra Kirkebukta via Gunnarsholmen til Kalstad

Vi har vel her to muligheter: Kobling til Sentrumstunellen eller en direkte tunell til Kalstad. Men om vi gjør begge deler, får vi antakelig den beste løsningen. Det vil gi sammenhengende tunell fra Fermannsbakken i Kirkebukta, via Gunnarsholmen (Barthebrygga, Thommesheia) til Kalstad. Dette ville også passe utmerket for en mulig senere forbindelse til Stabbestad over. – og Havna og Rørvik fortjener vel også noen tanker når det gjelder tilkobling til dette ”tunellnettet”? 

Hvor langt har man kommet?

Tiden for å gjøre dette er nå – eller aldri. Men slakk i byggemarkedet og statlige millioner ”på jakt etter fornuftige oppdrag”, kan det ikke tenkes en bedre anledning en nettopp nå. Men dette må selvsagt planlegges og diskuteres. De burde vært klare for lengst. I kommunens formannskap etterlyste Erling Laland 13/11-2007 informasjon om hvordan administrasjonens arbeid med sentrumstunell gikk, og KV skrev i en hel artikkel (vinter 2008?) at ordfører Hegland hadde plukket opp planen. Nå skriver vi 2009…. Det haster, og da spør jeg ordfører Hegland: Hvor langt har dere kommet?