Kragerø Blad- Vestmar, 30. mars 2010

Noe må gjøres.....! 

Av Arno Mong Daastøl

Kragerø brukes nå som skrekkeksempel blant byutviklere. Det er særlig Skrubben og Bærø som trekkes fram. Er vi stolte av det? Lærte vi ingenting sist gang dette skjedde? Da ble Sentrumsgården på Lilletorget revet, en kasse kom opp og havnet i britiske arkitektbøker som skrekkens eksempel - på hvordan man absolutt ikke skal bygge i en gammel by med tradisjoner.

Lokalpolitikerne til skolebenken

Senere har Sentrumsgården blitt pyntet på, men det står visst likevel dårlig til med hukommelsen hos lokalpolitikerne. Og ALLE partiene har her svin på skogen, selv om noen sviner til verre enn andre. Derfor må lokalpolitikerne må tas i skole, og gjennomgå kurs i kulturarv, bygningstradisjon og turistøkonomi. Det er nok av flinke folk i Kragerø som kan skolere dem. I mellomtiden kan dere jo se på hjemmesidene til Verneforeningen Gamle Drøbak: www.verneforeningen.no

Det behøver absolutt ikke være så vanskelig å gjøre noe enestående flott ! - gjennom enkle regler og pengeoppmuntringer:

Helt konkret - Enkle regler

- For et par år siden var jeg på vei til en skitur tvers gjennom Jotunheimen, og kjørte gjennom Lom. Jeg så en perle av en fjellbygd! Virkelig - det var nesten som en åpenbaring.... Husbygging i Lom er underlagt to enkle regler: Takvinkel og fargevalg. Det går an - til og med i gamle Norge! Hurra for Lom!

Lom viser altså én vei vi kan gå: gjennom bygningvedtekter for enkelte hus.  Men vi må gå flere veier, som trekker med flere! – og vi må gå veier som omfatter helheten – ikke bare enkelthusene. Vi må demokratisere lokalpolitikken! Trekke med all den utrolige ekspertisen som faktisk finnes i vårt lille lokalsamfunn.....

- Men vi behøver ikke en gang dra så langt som til Lom for å bli opplyst. Store Kragerø bør lære av bitte lille Valle. DER råder tydeligvis praktisk fornuft. Så vidt jeg har skjønt, bestemte lokalbefolkningen hva de ville ha, basert på lokal byggeskikk, og de fikk så arkitekter til å lage de tekniske tegningene. Valle ble pen og koselig og trekker ærlig fortjent turister fra Kragerø.

Redusert eiendomsskatt

- Tidl. herredskogmester Olav Tveitereid nevnte en liten interessant skatteregel i Tyskland for meg i dag. Jeg tar en liten vri på dette.... : Ettersom vi ikke har tid til å vente på at nasjonale myndigheter skal forstå noe, må vi gjøre ting selv på lokalt plan:

Kragerø kommune må vedta redusert eiendomsskatt på eldre hus. Jo eldre hus, desto lavere skatt. Dette vil oppmuntre folk til å passe bedre på husene sine, og det vil medføre at hele befolkningen i kommunen hjelper dem. Belastningen med vedlikeholdet fordeles dermed utover til alle, og resultatet – en vakrere og tradisjonsrik by - kommer også alle til gode – med bedre trivsel på lang sikt. Det vil gi bedre økonomi på sikt fordi Kragerø blir mer attraktiv. Dermed kan eiendomsskatten settes ned igjen med tida...

Sentrum dør

En annen ting... Kragerø får dessverre stadig flere tomme butikklokaler i sentrum. Av Kirkegatas over 20 butikker er det bare en handfull igjen.... Dette har foregått over lang tid, og tendensen er helt klart og entydig. Det går bare en vei: Sentrum er i ferd med å dø. Dør Sentrum så dør Kragerø! Skjønn DET da! Noe må gjøres og det både raskt og dramatisk! Kan noen smarte hoder med mer innsikt og erfaring enn meg, pønske ut noen slags reguleringer og oppmuntringer som gjør det mer attraktivt å holde butikker åpne hele året?

Sentrumstunnelen

Og – hvor blir det av arbeidet med sentrumstunnelen som kan redde sentrum? (– og dessuten fullføre ringveien på ytre del av Kragerøhalvøya). En modell av tunnelen må stilles ut i et åpent lokale i sentrum, slik at alle Kragerøs kloke og praktiske hoder kan kommentere og forbedre.

Det er nå helt klart at den valgte finansieringmodellen av tunellen var feil. Man kan ikke basere seg på så usikre inntekter som beskattning av nybygg i sentrum. MEN, se her: En liten økning i elavgiften over lang sikt, ville oppmuntre både til energisparing – OG: Det vil sikre at vi kan begynne å bygge NÅ! - med en eneste gang – fordi dette er en sikker og stabil inntekt, og det gir gode lånebetingelser. Dette er bombesikkert og ikke noe tåkeslott! Sett i gang folkens! Få ut finger’n!

- Og når byen kommer bedre på fote igjen, kan elavgiften settes ned igjen - og vel så det.

Som “nasjonaløkonom” og vel etterhvert også historiker, kan jeg si følgende med tyngde og dyp overbevisning: Man sparer seg ikke ut av en krise: Man kan utelukkende bygge seg ut av en krise. Derfor: Invester langsiktig og visjonært!